safe T cut ตัดหน้าอก ปลอดภัย ธรรมชาติ

2184
ตัดหน้าอก

การผ่าตัดหน้าอก ในปัจจุบันเป็นการศัลยกรรมที่ปลอดภัย  เป็นการศัลยกรรมจาก female to male โดยจะศัลยกรรมเลาะเนื้อบริเวณเต้านมออกเพื่อตกแต่งให้แบนราบ

ข้อควรรู้ที่หลายคนอาจเข้าใจผิด * 

การตัดหน้าอก ช่วยตัดเนื้อบริเวณหน้าอก แต่ไม่ได้รวมถึง เนื้อข้างรักแร้ และผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าอกลดลงตามเท่าที่คุณหมอจะสามารถเอาออกให้ได้ แต่จะเรียบเท่าไหนขึ้นอยู่กับบุคคล

สิ่งที่สำคัญหลังการศัลยกรรมคือการดูแลตัวเอง 

หลังศัลยกรรมแล้วต้องมีการพักฟื้นของร่างกายกว่าจะเข้าที่ และ หลังศัลยกรรมแล้ว ถ้าอยากได้หุ่นดีๆ เราก็ต้อง ดูแลร่างกาย การทานอาหารและออกกำลังกายช่วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Technic ในการผ่าตัด

ลักษณะเต้านม จะเป็นตัวกำหนด วิธีการผ่าตัด และ แผลผ่าตัด เช่น
เต้านมขนาดเล็ก ก็สามารถลงแผลผ่าตัด รอบปานนม แล้วตัดนมออกได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับเต้านมขนาดกลาง แต่ถ้าเต้านมขนาดใหญ่อาจต้องลงแผลผ่าตัดใต้ราวนม กรณีเต้านมหย่อนคล้อย ต้องพิจารณาตัดเนื้อเต้านม และ ตัดแปะเนื้อหัวนมแบบ nipple graft
คนไข้ในตัวอย่างที่ยกมา มีขนาดเต้านมปานกลาง เนื้อเต้านมและผิวหนังตึงดี จึงลงแผลรอบปานนม และสามารถตัดเนื้อเต้านมได้ทั้งหมด

การผ่าตัดเต้านม กรณี female to Male มีวิธีการทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับ ขนาดและรูปร่างเต้านม ของคนไข้ แบ่ง กลุ่มคนไข้ ลักษณะเต้านมได้ 4 แบบ

 1. เต้านมขนาดเล็ก มีผิวหนังเนื้อเต้านมตึง
 2. เต้านมขนาดกลาง ผิวหนังและที่เต้านมตึง
 3. เต้านมขนาดใหญ่ มีผิวหนังและเนื้อเต้านมตึง
 4. เต้านมที่มีลักษณะ ผิวหนังหย่อนยาน เนื้อเต้านม ห้อยย้อย
 5. สำหรับคนไข้ที่มีขนาดหน้าอกเล็ก หรือ คัพ A มีขนาดปานนมเล็ก จะใช้เทคนิครูปตัว U หรือการผ่าตัดใต้ราวนมเป็นรูปครึ่งวงกลม แล้วก็เย็บกลับเข้าดังเดิม
  เทคนิคแบบนี้จะได้หน้าอกแบนราบและยังคงมี ประสาทความรู้สึก
  ความรู้สึกบริเวณหัวนม ประมาณ 80%
 6. คนไข้ที่มีขนาดหน้าอกคัพ B- C แพทย์จะทำการผ่าตัดบริเวณรอบปานนม โดยเทคนิครูปตัว O เพื่อนำเนื้อส่วนเกินออก หลังจากนั้นจะนำผิวหนังที่เหลือมารวมกันเพื่อเย็บ ทำให้ได้หน้าอกที่แบนราบ แต่หากคนไข้ท่านใดที่มีเนื้อหน้าอกเยอะ อาจมีหนังย่นรอบหัวนมแต่จะหายไปหลังจาก 3-6 เดือน
  หากคนไข้ที่มีหัวนมใหญ่ จะสามารถลดขนาดหัวนมได้ หลัง 7 วัน เนื่องจากหากลดขนาดหัวนมหลังผ่าตัดเนื้อบริเวณหน้าอกออกพร้อมกัน อาจทำให้ หัวนมเน่าหรือตายได้เนื่องจาก ขนาดเลือดไปหล่อเลี้ยง
  ความรู้สึกบริเวณหัวนม ประมาณ เหลือประมาณ 50-60%
 7. หากคนไข้มีขนาดหน้าอกขนาด D ขึ้นไป และห้อยมาก
  จะใช้เทคนิค ผ่าแบบเป็นเส้นตรงกลางหัวนม เพื่อตัดเต้านมทั้งหมดออกและนำการตัดและย้ายหัวนมไปไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม เทคนิคนีคนี้ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลหลายวันกว่า เทคนิคอื่น
  ความรู้สึกบริเวณหัวนม อาจจะมีนิดหน่อยหรือไม่มีเลย

ตัวอย่างคนไข้

รายแรก เนื้อเต้านมขนาดปานกลาง หัวนมขนาดใหญ่ ใช้การลงแผลที่ปานนมด้านล่าง ตัดเนื้อเต้านมได้ทั้งหมด และตัดลดขนาดหัวนมไปพร้อมกัน
รายที่สอง เนื้อเต้านมใหญ่กว่ารายแรก แต่ปานนมและหัวนมเล็กกว่าพอสมควร ลงแผลรอบปานนมจะไดัแผลเล็ก ตัดเต้านมยากขึ้นแต่ก็สามารถตัดได้ทั้งหมด

โดยสรุป จะเห็นได้ว่า คนไข้กลุ่ม gender dysphoria มีมากขึ้นในปัจจุบัน และมากขึ้นเรื่อยๆ มีการยอมรับ ในทางสังคม มากขึ้น และในทางกฎหมายก็เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ การดูแลรักษา คนไข้กลุ่มนี้ อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ถูกวิธี จะทำให้ คนไข้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม มีความสุขในการดำรงชีวิต ในครอบครัวและสังคม ช่วยเป็นกำลังในการ พัฒนาประเทศ เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ ได้ในอนาคตต่อไป

ควรพบจิตแพทย์ก่อนทำการผ่าตัดหรือไม่ ?
จากที่ได้สอบถามคุณหมอแล้ว คุณหมอได้กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับเหมือนกับ การเสริมหน้าอกที่บังคับว่าจะต้องไปพบจิตแพทย์ สำหรับการตัดหน้าอกนั้น จะพบจิตแพทย์ก่อนหรือไม่ก็ได้ แต่หากพบจิตแพทย์ก่อน ก็จะเป็นการดีกว่า

หลังการผ่าตัด ต้องทำอะไรบ้าง
ก็จะต้องมีการมาฉีดยาฆ่าเชื้อที่คลินิกตามแพทย์นัด ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์

หากตัดหน้าอกไปแล้ว เปลี่ยนใจอยากเสริมหน้าอกอีกได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ แต่ไม่แนะนำ และต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ
ก่อนทำการผ่าตัด ต้องมั่นใจและแน่ใจว่าจะตัดหน้าอกจริงๆ