หมอแหวว

แพทย์หญิงเพ็ญลดา ครุธโกษา

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเอเม่คลินิก

แพทย์หญิงณัฏฐ์ วิศาลเวทย์

แพทย์หญิงณัฏฐ์ วิศาลเวทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา (จักษุแพทย์)