หมอณัฏฐ์ ทำตาสองชั้น

ประวัติ แพทย์หญิงณัฐฏ์ วิศาลเวทย์ (หมอณัฏฐ์)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา (จักษุแพทย์)

วุฒิการศึกษาอบรม

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัญทิต

สมาชิกภาพ

  • เป็นสมาชิกสมาคม