หมอณัฏฐ์

พญ. ณัฏฐ์ วิศาลเวทย์ (หมอณัฏฐ์)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา (จักษุแพทย์)

วุฒิการศึกษาอบรม

  • Certificate of Ophthalmology-Retinal (Fellow study), Thammasat University Hospital, Jun.2013-Present
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2549
  • Diplomate Thai Board of Ophthalmology (Residential study), King Chulalongkorn Memorial Hospital, 201