หมอแหวว

พญ. เพ็ญลดา ครุธโกษา (หมอแหวว)

ผู้ก่อตั้งและบริหารงานเอเม่คลินิก

วุฒิการศึกษาอบรม

  • ปริญญาแพทยศาสตรบัญทิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช (Board certificate in anatomical pathology)
  • Certificate in Chelation Therapy (CMAT)

สมาชิกภาพ

  • เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (DST)
  • เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  • เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

  • มิ.ย. 2547 – พ.ค. 2548 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • มิ.ย. 2548 – พ.ค. 2551 : แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
  • ก.ค. 2551 – ธ.ค. 2555 : เก็บเกี่ยวประสบการณ์แพทย์ด้านผิวพรรณความงามจากหลากหลายคลินิกความงามชั้นนำของประเทศ
  • ม.ค. 2558 : ก่อตั้งเอเม่คลินิกสาขาแรก โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ นนทบุรี, สาขาห้วยขวาง-รัชดา กรุงเทพ, สาขาลาดพร้าว กรุงเทพ, สาขาจังหวัดเพชรบุรี สาขาจังหวัดจันทบุรี และสาขาอุดรธานี