Home Tags ศัลยกรรมปาก

ศัลยกรรมปาก

การดูแลหลังทำปากกระจับ

หลังทำปากกระจับ ต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

การทำศัลยกรรมปากถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมเพื่อความสวยงามบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นการทำปากบาง ตกแต่งริมฝีปากการตกแต่งรูปปากให้เหมาะสม